Tramiteen Gida

Getxoko Udalak herritarrei eskatzen die bulegoetan aurrez aurreko izapideak ahalik eta gehien murrizteko. Gogoratu, izapide batzuk administrazio elektronikoko bulegoaren bidez egin daitezkeela, baita Call Center eta HABen telefonoen bidez ere.

Hiritarren arreta

BAKARRIK HITZORDUAREKIN funtzionatzen duten udal zerbitzuak: https://www.getxo.eus/eu/servicios/avisos/1271

Tramiteak
 Erlazionatuta
Tramiteak Saila: Por emailPor correo ordinarioPor internetPresencialTeléfonoOficina de Administración Electrónica con Identificación segura
ERREPRODUKZIOAKArtxiboa   http://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/organizacion-municipal/archivo Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial) 944660078  
KONTSULTAArtxiboa artxibo@getxo.eus   http://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/organizacion-municipal/archivo Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial) 944660078  
ZERGA INFORMAZIOADiru-bilketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
ESKAERA OROKORRAErregistro    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
BAJA HERIOTZAGATIKEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
ERREKLAMAZIOAK HAUTESKUNDE-ZENTSURAKOEstatistika  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
OFIZIOZKO BAJA ESKAERAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
DATU PERTSONALEN ALDAKETAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
NORBANAKO, TALDEKO ETA FAMILIAKO ERROLDATZE AGIRIAK EMATEAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000 Oficina Administración Electrónica con identificación segura
BAJA ATZERRIRA EMIGRATZEAGATIKEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
ETXEBIZITZAKO ALTAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
ALTA OMISIOAGATIKEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
HELBIDE ALDAKETAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
ALTA JAIOTZAGATIKEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
ALTA INMIGRAZIOANEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
ERROLDATZE ZIURTAGIRIAK EMATEAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000 Oficina Administración Electrónica con identificación segura
ZERGA INFORMAZIOAExekutibo bilketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
BEHIN BETIKO EGONALDIA ADINEKOEN EGOITZANGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
  
GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
ALDIZKAKOA EZ DEN UDAL LAGUNTZAGizarte zerbitzuak    Calle Urgull s/n
Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
  
ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
TELELAGUNTZA ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
LAGUNTZE ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
  
ADINEKOENTZAKO OSTATU-ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
NAGUSIEN ETXEKO BAZKIDE TXARTELAGizarte zerbitzuak    c\ Lope de Vega, 12 B   
DIRULAGUNTZAK GETXOKO GIZARTE-KOHESIORAKO ARLOAN JARDUTEN DUTEN ERAKUNDEENTZATGizarte zerbitzuak  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000 Oficina Administración Electrónica con identificación segura
EGOITZAN MENDEKO PERTSONENTZAKO ALDI BATERAKO EGONALDIAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
DIAGNOSTIKOAK ETA ARRETA PERTSONALIZATURAKO PLANAK PRESTATZEAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
GIZARTE LAGUNTZAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
GIZARTE ETA HEZKUNTZA ARLOAN ESKU HARTZEKO ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
LAGUNTZA PSIKOSOZIALAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
FAMILIAKO ZAINKETARAKO LAGUNTZA EKONOMIKOAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
EGUNEKO EGOITZAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
ATSEDENERAKO ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
Calle Las Mercedes, 13
  
PRESTAKUNTZA MENPEKO PERTSONEN ZAINTZAILEENTZATGizarte zerbitzuak    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
ETXEGABEENTZAKO EGUNEKO ETA GAUEKO HARRERA ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
GOBELAURRE BOLUNTARIOTZA LOKALA ERABILTZEKO LAGAPENAGizarte zerbitzuak    Calle Las Mercedes, 13
Torrene, 3
  
EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA ADINEKO PERTSONENTZATGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
ORIENTAZIOA, INFORMAZIOA ETA AHOLKULARITZAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
BETEKIZUNAK ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN TXAKURRAK EDUKITZEKOIngurumena  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
ESKABIDEA ALTA EMATEKO UDALEKO TXAKURREN ERROLDANIngurumena  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
GORABEHEREN JAKINARAZPENA UDALEKO TXAKURREN ERROLDANIngurumena  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
BAJA-ESKABIDEA TXAKURREN ERREGISTROANIngurumena  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
ABISUAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAKKalitatea kalitatea@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
http://www.getxo.eus/es/servicios/solicitudes/incidencias-web Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000 Oficina Administración Electrónica con identificación segura
EMANDAKO ZERBITZUEN ZIURTAGIRIEN ESKAERA (Erantsi 1)Langileria personal@getxo.eus    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
LARRIALDI EDO LAGUNTZA HUMANITARIOETAKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAKLankidetza      Oficina Administración Electrónica con identificación segura
GARAPENERAKO LANKIDETZAKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK IRABAZTEKO ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZATLankidetza      Oficina Administración Electrónica con identificación segura
ETXEBIDE-N IZENA EMATEKO ESKAERA ETA UDAL ETXEBIZITZEN SUSTAPENAOndarea    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
En sus ubicaciones correspondientes
Gran Vía nº 85
  
ERAIKINEN IKUSKARITZA TEKNIKOAREN AURKEZPENA (EIT)Ondarea    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Fueros, 6, primera planta
  
DIRULAGUNTZARAKO ESKAERA GETXOKO UDALERRIAN ETXEBIZITZA ALOKATZEKOOndarea    Torrene, 3   Oficina Administración Electrónica con identificación segura
OBREN ELEMENTU OSAGARRIETARAKO LIZENTZIA, GUNE ETA BIDE PUBLIKOETANSustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
URBANIZAZIO-OBREI ATXIKI GABEKO LUR-MUGIMENDUAK, GARBIKETA, LURRETATIK SASTRAKAK KENTZEA, ZOLATZEA, ETAB.Sustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
PARTZELAZIORAKO LIZENTZIA (LUR-BANAKETA)Sustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
EGUZKI-OIHALAK, ERROTULUAK ETA ANTZEKOAK INSTALATZEASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
SAILKATUTAKO JARDUERAK (AURRETIKO LIZENTZIAK ETA KOMUNIKAZIOAK)Sustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
IBILGAILUENTZAKO IBIA EDO PASABIDEA (ALTA, BAJA, TITULAR-ALDAKETA, PLAKA BERRIA)Sustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
OBRETARAKO ETA/EDO JARDUERARAKO LIZENTZIAREN TITULARTASUN-ALDAKETAKSustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
INSTALAZIOAK EZARTZEA, MODERNIZATZEA EDO ALDATZEA (IGOGAILUA, ESKAILERA-IGOGAILUA, TRANSFORMAZIO-ZENTROAK)Sustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
EGITURAZKO EDO LURRAK EUSTEKO EZ DIREN LURSAILAK, LURRAK ETA ABAR IXTEASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
JABARI ETA ERABILERA PRIBATUKO LURRETAN ZUNDAKETAK ETA PROSPEKZIOAK EGITEASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
OBREN LEHEN ERABILERARAKO LIZENTZIASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
PLANTA BERRIKO OBRAK, ERAIKINAK ZABALTZEA EDO BERRITZEA, ETA ERAIKUNTZAK ERAISTEASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
ERRESERBA-ESKAERA EDOZEIN PRODUKTUTARAKOTurismoa infoturismo@getxo.eus c\ Muelle de Ereaga, s/n
Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Playa de Ereaga, s/n
Variable, dentro de la localidad. Se ubica junto a los principales recursos turísticos así como los acontecimientos culturales y deportivos más relevantes.
  c\ Muelle de Ereaga, s/n
Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Playa de Ereaga, s/n
Variable, dentro de la localidad. Se ubica junto a los principales recursos turísticos así como los acontecimientos culturales y deportivos más relevantes.
944660000
944910800
 
GETXORI BURUZKO MATERIAL-ESKAERA BEZEROENTZATTurismoa infoturismo@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Playa de Ereaga, s/n
Variable, dentro de la localidad. Se ubica junto a los principales recursos turísticos así como los acontecimientos culturales y deportivos más relevantes.
c\ Muelle de Ereaga, s/n
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Playa de Ereaga, s/n
Variable, dentro de la localidad. Se ubica junto a los principales recursos turísticos así como los acontecimientos culturales y deportivos más relevantes.
c\ Muelle de Ereaga, s/n
944660000
944910800
 
AUTOA LAGATZEA GETXOKO UDALARIUdaltzaingoa bulegoa.udaltzaingoa@getxo.eus    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Alango 25
944660202  
LAUGARREN KATEGORIAKO ARMEN TXARTEL-ESKAERAUdaltzaingoa    Alango 25   
TXOSTEN-ESKAERA ZIRKULAZIO-ISTRIPUAZUdaltzaingoa bulegoa.udaltzaingoa@getxo.eus    Calle Las Mercedes, 13
Torrene, 3
Alango 25
944660202  
APARKATZEKO TXARTEL-ESKAERA MUGIKORTASUN URRIKO edo/eta IKUSMEN-ZOLITASUN MURRIZTUA DUTEN PERTSONENTZATUdaltzaingoa bulegoa.udaltzaingoa@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Alango 25
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Alango 25
944660000
944660202
 
ALEGAZIOAK ZEHAPEN-ESPEDIENTEEIUdaltzaingoa bulegoa.udaltzaingoa@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
En sus ubicaciones correspondientes
Alango 25
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
En sus ubicaciones correspondientes
Alango 25
944660202  
EZKONTZA ZIBILAK EGITEAZerbitzu orokorrak    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, primera planta (Casa Consistorial)
  
TERRAZAK JARTZEA OSTALARITZAKO ESTABLEZIMENDUETANZerbitzu orokorrak  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
ERREKLAMAZIOAK ONDASUNETAN ETA ESKUBIDEETAN IZANDAKO KALTEENGATIKZerbitzu orokorrak  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, primera planta (Casa Consistorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, primera planta (Casa Consistorial)
944660000  
GETXOKO ELKARTEEN ERREGISTROAZerbitzu orokorrak  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Oficina Administración Electrónica con identificación segura
ZERGA INFORMAZIOAZerga-kudeaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13