Getxoko enpresentzako 2024ko laguntzak

Getxoko Udalak lan handia egiten du ekonomia-sustapenaren alorrean, legegintzaldi-planetan jasota dagoen bezala; horren erakusgarri dugu udalerriko enpresen profesionalizazioari zuzendutako jarduerak gauzatu dituela. Ildo horretatik, askotariko prestakuntza- eta aholkularitza-zerbitzuak eskaintzen ditu, eta hainbat proiektu eta programa espezifikotan parte hartzen du, betiere enpresa-sarea sendotze aldera. Xede hori betetzeko lagungarria da, batetik, enpresa-berrikuntza sustatzea eta, bestetik, turismo-zerbitzu erregularren eskaintza babestea.

Dirulaguntza-ildoak honako hauek dira:

1 ildoa: Udalerriko berrikuntzako enpresa eta profesionalentzako laguntzak: negozio-ildo berriak, produktu edo zerbitzu berriak, eta merkaturatzeko edo eraldaketa digitala egiteko modu berriak martxan jartzea.

Helburua da udalerriko profesionalak eta enpresak berritzaileak izan daitezen sustatzea, honako xede hauek betetzeko: zerbitzu, produktu eta/edo horiek merkaturatzeko modu berriak ezartzea; enpresek eraldaketa digitala gauzatzea; udalerriko herritarren bizitza hobetzea; eta udalerrian kokatuta dagoen enpresa/negozioa mantentzeko edo sendotzeko mugarri izan den edozein motatako eraldaketa-prozesua gauzatzea. Berritzaileak diren aldaketak soilik hartuko dira kontuan.

2 ildoa: Jarduera-turistiko bermatuak abian jartzeko laguntzak, profesionalei eta enpresa turistikoei zuzendutakoak.

Helburua da enpresa-sarea indartzen laguntzea, enpresen nahiz profesionalen arteko harremana eta lankidetza indartuz. Asmoa da lankidetza horren ondorioz enpresa turistikoek zerbitzu, jarduera eta/edo produktu turistiko berritzaileak, erregularrak eta kalitatezkoak garatzea eta abian jartzea, eta haiek merkaturatzeak (zuzenean eta zeharka) laguntzea Getxoko enpresa turistikoen multzoari.

Dokumentu interesgarriak:

Eskaera-ereduak:

1. NAHITAEZKO dokumentazioa:

1.1.- Edozein eskatzailek aurkeztu beharreko agiriak, edozein forma juridiko dutela ere:

1.2.- Mikroenpresen eta enpresa txikien kasuan aurkeztu beharreko dokumentu osagarriak:

 • Enpresaren IFKren kopia.
 • Eraketa-eskrituren, haien aldaketen eta dagokion erregistroko inskripzioaren kopiak (soilik aurreko deialdietan aurkeztu ez badira edo aurkeztu zirenetik aldaketarik egon bada).

1.3.- Nortasun juridikorik gabeko ondasun-erkidegoen eta sozietate zibilen kasuan aurkeztu beharreko dokumentazio osagarria:

2. SOILIK Beharrezkoa izatekotan aurkeztu beharreko dokumentuak:

1. NAHITAEZKO dokumentazioa:

1.1.- Edozein eskatzailek aurkeztu beharreko agiriak, edozein forma juridiko dutela ere:

1.2.- Mikroenpresen eta enpresa txikien kasuan aurkeztu beharreko dokumentu osagarria:

 • Enpresaren IFKren kopia.
 • Eraketa-eskrituren, haien aldaketen eta dagokion erregistroko inskripzioaren kopiak (soilik aurreko deialdietan aurkeztu ez badira edo aurkeztu zirenetik aldaketarik egon bada).

1.3.- Nortasun juridikorik gabeko ondasun-erkidegoen eta sozietate zibilen kasuan aurkeztu beharreko dokumentazio osagarria:

2. SOILIK beharrezkoa izatekotan aurkeztu beharreko dokumentuak:

4. eredua: Ordezkaritza ematea (1. eta 2. ildoak). Legezko ordezkaria ez den eta pertsona edo erakunde onuradunaren izenean diharduen pertsona batek eskaria aurkezten duenean soilik aurkeztu beharko da.


Eskaerak aurkeztea

Eskaerak, deialdian adierazitako dokumentazioarekin batera, telematikoki aurkeztuko dira Getxoko Udaleko Administrazio Elektronikoko Bulegoaren bitartez.

Urratsak:

 • Administrazio Elektronikoko Bulegora sartu; horretarako, ziurtagiri digitalaren edo itsasontzi-jokoaren bitartez identifikatu.
 • Identifikatu ondoren, sartu atal honetan: Nire erregistro telematikoa -> Egin eskabidea -> Getxoko Udala -> Ohar-eredua; bertan, honako aukera hauek hautatu:
  • Enpresentzako dirulaguntzak 2024: 1. lerroa. 1-Eskaera
  • Enpresentzako dirulaguntzak 2024: 2. lerroa. 1-Eskaera
 • Datuak bete, eskatutako dokumentazioa erantsi, eskabidea bidali.

Eskaerak aurkezteko epea:

 • Ekainaren 20tik uztailaren 19ra 

Kontsulta oro argitzeko, Ekonomia Sustapeneko Arlora deitu (944660140) edo mezu elektroniko bat bidali getxolan@getxo.eus

Administrazio elektronikoaren bulegoarekin arazoak izanez gero: 944660220 edo eadministracion@getxo.eus