Udal gobernuko batzarra

Buru den alkateak eta berak libreki kide gisa izendatutako zinegotziek osatzen dute.

Zinegotzien kopurua ezin daiteke izan horien legezko kopuruaren herena baino handiagoa.

Tokiko Gobernu Batzarraren bileren data eta ordua: astearteetan, 09:00etan, abuztuan izan ezik.

Tokiko Gobernu Batzarreko kideak

 • Keltse Eiguren Alberdi And.
 • Irantzu Uriarte Gómez And.
 • Álvaro González Pérez Jn.
 • Ignacio Uriarte Gorostiaga Jn.
 • Joseba Arregui Martínez Jn.
 • Janire Ocio Celada And.
 • Iñigo Urkitza Yáñez Jn.
 • Carmen Díaz Pérez And.

Eskumenak

Udal Gobernuko Batzarraren esku uztea, egoki diritzonean Alkatetzak jarduera pertsonala izateko erreserba utzi gabe eta batzorde horri adieraztea beste betekizunik gabe, honako eskurantzak erabiltzea:

 • Plangintza orokorra garatzeko plangintzako tresnen, Osoko Bilkurari espresuki egotzi gabekoen, onespenak, bai eta hirigintza kudeatzeko tresnen eta urbanizatzeko proiektuenak ere.
 • Obra handien lizentziak ematea.
 • Sektore publikoko kontratuen araudiaren menean daudela, Alkatetzaren eskumenekoak diren espedienteei buruzko erabakiak, kontratu txikien kasuak eta gainontzeko kontratuetan finalak ez diren ziurtagirien onarpena izan ezik.
 • Alkatetzaren eskumenekoak diren ondarearekiko espedienteei buruzko erabakiak, kontratuak 30.000 euro baino gehiagoko sarrerak edo gastuak ez dituztenak badira, baita ere udal eraikinak erabiltzeko baimenak eta lagapenak 4 urte baino gehiago ez dirautenak badira.
 • Alkatetzaren eskumenekoak diren espedienteei buruzko erabakiak nahitaezko desjabetzea burutzeagatik.
 • 30.000 euro baino gehiagoko gastuak baimentzea eta xedatzea eragiten duten erabakiak, I. kapituluari (Langileak) dagozkion gastuak eta kontratu txikiak izan ezik.

- Berenganatzea, Alkatea honenganako dekretuaz: dekretua

Gobernu Batzarraren akta ofizial osoak eta akordioak

2022

- Urtarrilak 11 PDF
- Urtarrilak 18 PDF
- Urtarrilak 25 PDF
- Otsailak 1 PDF
- Otsailak 8 PDF
- Otsailak 15 PDF
- Otsailak 22 PDF
- Martxoak 1 PDF
- Martxoak 8 PDF
- Martxoak 15 PDF
- Martxoak 22 PDF
- Martxoak 29 PDF
- Apirilak 5 PDF
- Apirilak 12 PDF
- Apirilak 26 PDF
- Maiatzak 3 PDF
- Maiatzak 10 PDF
- Maiatzak 17 PDF
- Maiatzak 24 PDF
- Maiatzak 31 PDF
- Ekainak 7 PDF
- Ekainak 14 PDF
- Ekainak 21 PDF
- Ekainak 28 PDF


 

« Udal Antolaketara itzuli

...

Udaketxea

Foruak Kalea, 1
48992 (Algorta) Getxo