Gainbalioa kalkulatzeko behar den informazioa:

  • Aurrerapenaren eskaera egilearen izena (zergaduna edo haren ordezkoa)
  • Ondasun higiezina identifikatzeko zenbaki finkoa (Ondasun Higiezinen ordainagirian agertzen da)
  • Orain eskualdatu den ondasuna eskuratu zen data.
  • Eskualdatze data edo.

Orain eskualdatu den ondasuna 2001ko urtarrilaren 1aren ondoren eskuratu bada, ondoko informazio hau ere aurkeztu beharko da:

  • Jabetza-titulua frogatzen duen agirian dagoen eskuratze balioa.
  • Oraingo eskualdatzearen ziurtagirian ageri den eskualdaketaren balioa, hura identifikatuz.

Imprimakina on-line bete eta bidali (gainbalioa@getxo.eus), ahalko da, edo hemen inprimatu eta eman:

Halaber, eskaera bete dezake hurrengo esteka hau klikatuz agertuko den formularioa, eta bidali Internetez: Gainbalioaren gaineko Zergaren likidazioko kontsulta-aurrerapena

Eskatutako Informazioa e-mailez bidaliko diegu, eta, e-mailik izan ezean, posta arruntez, 3 egun epean. Ez da tramitatuko behar bezala beteta ez dagoen eskaerarik.