Informazioa

ITE

Zer da EITa (Eraikinen Ikuskapen Teknikoa)?

Garrantzitsua da eraikinen segurtasun eta irisgarritasun baldintzak zaintzea eta efizientzia energetikoa hobetzea, eta horretarako ezarri da eraikinen ikuskapen teknikoa (EIT).

Ikuskapenaren helburu nagusia da hirugarrenen segurtasuna bermatzea eraikinaren kontserbazio akastunaren aurrean; halaber, eraikinen bizitza baliagarria eta balioa luzatu egin nahi dira, eta hiri espazioen birgaitzea, berrikuntza eta berroneratzea areagotu, dauden baliabideak erabiliz. 

EITaren onurak

Eraikin eta eraikuntzen berrikuspen teknikoa da, eta xedetzat du haien eraikuntza-ezaugarriak, kontserbazio egoera eta eduki ditzaketen patologiak ezagutzea. Gainera, irisgarritasun unibertsalaren eta efizientzia energetikoaren aldetik eraikinek dituzten baldintzei buruzko informazioa ateratzen da.

Begiz egindako azterketa horren emaitza gisa, ikuskatzaileak txostena idatziko du, eta, azken batean, irizpen zehatza emango du. Bertan azalduko du zer iritzi duen aztertutako kontuei buruz, eta egin beharreko obren gaineko orientazioa emango du. 

Bestalde, dena delako eraikina edo eraikuntza irisgarritasun unibertsalaren baldintzak betetzeko zentzuzko doikuntzak egiteko modukoa den ala ez zehaztuko du.

EITa aurkeztea Eusko Jaurlaritzak exijitutako betekizuna da, etxebizitzan obrak egiteko laguntzak eskuratu ahal izateko. Beraz, EITa eginda edukiz gero, laguntza horiek eskatu ahal dira.

Nork duen betebeharra?

Beheko zerrendan ageri diren eraikuntzen jabeen betebeharra da EITa pasatzea, eta, beraz, jabeei dagokie EITa kontratatzea, kudeatzea, dokumentazioa eskuratzea eta Udalari aurkeztea.

Betebehar hori ez betetzea hirigintzako arau-haustetzat jotzen da legez.

EITa aurkeztu behar duten eraikinak

Honako eraikin hauei egin behar zaie EITa:

 • Eraikuntza katalogatuak, euren antzinatasuna eta babes araubidea edozein izanda ere.
 • Bizitegi-erabilera izan eta 50 urtetik gorakoak diren eraikuntzak.
 • Bizitegi-erabilera izan eta “antolamenduz kanpoko” kategorian sailkatuta dauden eraikuntzak.
 • Kontserbaziorako, irisgarritasunaren hobekuntzarako edota efizientzia energetikorako laguntza publikoei heldu nahi dieten eraikuntzak, euren adina eta erabilera edozein izanda ere.

Non eta noiz aurkeztu behar den EITa?

EITa udaletxean aurkeztu behar da, epe hauetan:
EIT

Nork egin dezakeen EITa?

EITa egiten duten ikuskatzaileek honako baldintza hauek bete behar dituzte:
 • Arkitekturan edo arkitektura teknikoan jardun ahal izateko eduki behar den titulazio akademiko eta profesionalaren jabe izatea.
 • Lanbidean jarduteko eskatzen diren baldintzak betetzea.

Zer osagai dituen EITak?

EITak honako atal hauek ditu:

 • Eraikineko funtsezko lau zonen kontserbazio egoera:
  - Estalkia
  - Egitura
  - Fatxada
  - Ur sare komunak (ur hornikuntzarena eta saneamenduarena)
 • Oinarrizko irisgarritasun baldintzen ebaluazioa.
 • Efizientzia energetikoaren ziurtagiria

Zertara behartzen duen EITko txostenak?

EITa ikusirik, berehalakotzat, presa handikotzat edo presakotzat kalifikatzen diren jarduketak burutzeko beharrezkoak diren lanak egin beharko dituzte jabeek, udal lizentzia eskatu eta lortu ondoren.

Lanak amaitutakoan, EITan atzemandako akatsen zuzenketaren ziurtagiria aurkeztuko dute, teknikari eskudun batek sinatuta.

Salbuespenez, presa handia dagoen kasuetan, jabeek beharrezkoak diren kautela-neurriak hartuko dituzte bide publikoko segurtasuna bermatzeko eta hirugarrenei kalterik ez egiteko, betiere teknikari eskudun baten zuzendaritzapean, eta Udala horren jakitun jarriko dute.

Gainera, egokitzat edo gomendagarritzat jotzen diren kontserbazio eta mantentze jarduketak egin beharko dira. Horretarako, Erabilera eta Mantentze Plana sortu beharko da.

Aurkeztu beharreko agiriak 

Agiri hauek aurkeztu beharko dira:

 • Eskaera imprimakia
 • Ikuskapenen ondoriozko txostena eta irizpena, “EIT EUSKADI” aplikazio informatikoaren 3.0 bertsioan eginda, paperezko formatuan, PDF formatuan CD euskarrian eta XML fitxategian (aplikazio informatikoak sortutako fitxategia, ZIP batean)
 • Txostena egin duen teknikariaren erantzukizunpeko adierazpena, EITa egin ahal izateko betekizunak betetzen dituela dioena.

Kostu ekonomikoa

Nahitaezko ikuskapen teknikoak dakarren kostu ekonomikoa ikuskapena egin behar zaien pertsonen kontura izango da (higiezinaren jabea, edo jabeen erkidegoa, kasuan kasukoa)

Diru-laguntzak

Udal prozedurako urratsak

EITa aurkeztea

 1. Agiriak jaso eta aztertzea
 2. Datuak Euskoregiten grabatzea
 3. Hartu beharreko neurriak baloratzeko eta lehenesteko txosten teknikoa.

Txostenean 1., 2. eta 3. mailetako akatsak detektatzen badira:

 1. Espedientearen hasiera (betearazpen-agindua) eta entzunaldiaren izapidea 
 2. Kautela-neurriak hartzea, behar izanez gero
 3. Udalaren errekerimendua, behar diren obrak egin daitezen

Obretarako udal lizentzia izapidetzea

Zuzendu izanaren ziurtagiria aurkeztea (obra amaierako dokumentazioarekin batera)

 1. Agiriak jaso eta aztertzea
 2. Datuak Euskoregitera iraultzea.
 3. Aldeko txosten teknikoa, eta espedientea artxibatzea

Txostenean 4. eta 5. mailetako akatsak detektatzen badira:

Jabeen erkidegoak ofizio bat jasoko du; bertan jakinaraziko zaio espedientea artxibatu egin dela, eta gogoraraziko zaio mantentze-obrak egin behar dituela eraikina behar bezala kontserbatzeko. Horrekin batera, EITa programan grabatuko da.

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +