Tramiteak

GOBELAURRE BOLUNTARIOTZA LOKALA ERABILTZEKO LAGAPENA

Kudeaketa unitatea

GIZARTE ZERBITZUA

Deskribapena

Gobelaurre Boluntariotza Zentroa udal-eraikinaren helburua beren lana Getxoko udalerrian burutu eta beren gizarte-jardueraren oinarrizko garapenerako (antolaketa eta mantentze-lana, adibidez) lokala behar duten Getxoko Udalaren erakunde laguntzaileak bultzatzea da.

Beraz, gizarte-ekimenaren lana bultzatu nahi da, batez ere gizarte-ekintzaren alorrean lan egiten duten Getxoko hainbat elkartek parte hartu ahal izango duten espazio eta baliabideak antolatuz, betiere, dokumentu honetan biltzen diren baldintzak betetzen badituzte.
Jarduera hauek ezin izango dira burutu: oro har, jendearentzat irekiak diren zerbitzuak eskaintzea, produktuen salmenta, edo beste edozein jarduera ekonomiko edo material. Eta baita zarata, edo zaborra sortzen duten jarduerak edo zentroan egiten diren beste jarduerei traba egiten dietenak

Eskakizunak

Gobelaurre Boluntariotza Zentroa udal gizarte-zerbitzuen eskumen-esparruan lan egiten duten gizarte-ekintzako hirugarren sektoreko erakundeei zuzenduta dago, betekizun hauek betetzen badituzte:

• Legez eratuta egotea
• Izaera juridiko propioa izatea
• Irabazteko asmorik ez izatea
• Behar bezala erregistratuta egotea Getxoko Udaleko edota Eusko Jaurlaritzako elkarte/fundazioen erregistro(et)an
• Gizarte Segurantza, zerga arlo (Ogasuna) eta Getxoko Udalarekiko (laguntzen justifikazioa, zorrak, etab.) betebeharrak egunean izatea
• Izaera sozialeko helburuak izatea, berdintasun, gizarte-justizia eta giza eskubideak erabat errespetatzeko irizpideetatik abiatuz
• Egitura ireki eta parte hartzaileak izatea, lan egitean gardentasun, parte-hartze demokratikoko irizpideak izatea, boluntario edota bazkideen koordinazio, erantzukidetasun eta protagonismoa sustatuz.

Kultura, kirol eta gazte izaerako entitateak eta alderdi politikoak araudi kanpo geratu dira, baita enpresa- eta sindikatu-elkarteak ere.

Dokumentazioa

Erakundearen estatutuen fotokopia (lehenago aurkeztu ez baldin bada).
Dagokion erregistroko inskripzioaren egiaztagiriaren kopia (lehenago aurkeztu ez baldin bada).
Erakunde eskatzailearen IFKren fotokopia (lehenago aurkeztu ez baldin bada).
Erakundearen ordezkaritza-organo(a)(e)k egindako aitorpena. Bertan, zuzendaritza batzordearen osaera eguneratua agertuko da (lehenago aurkeztu ez baldin bada).
Federazioek, konfederazioek, koordinakundeek, sareek edo oinarrizko elkarteen beste edozein osaera-organok aitorpen hau bidaliko dute osatzen duten elkarteetara, bertan barne hartuta horien izen-zerrenda.
Erakundeak eskaera aurkeztu baino urtebete lehenago burututako jardueren memoria.
Erakundearen azken ekitaldiko memoria ekonomikoa.
Lokalaren erabilera lagako den urterako jardueren proiektua.
Erakundearen Erantzukizun Zibil (E.Z) eta Istripuen aseguruen kopia (Dokumentu hori lokala eman eta hilabetera aurkeztuko da).

Non Tramitatu

Presentzia

HAB Udaletxea
Inprimakiak

Foru Kalea 1, beheko solairua

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoa: 944660066

Fax: 944660107

Email-a: hab.udala@getxo.eus

HAB Andra Mari
Inprimakiak

Benturillena kalea 17 (Sarrera Borreguero klinika zenaren albotik)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Andra Mari

Posta kodea: 48993

Telefonoa: 944660166

Fax: 944660114

Email-a: hab.andramari@getxo.eus

HAB Algorta
Inprimakiak

Torrene 3

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara // asteazkenean, 16:30etik 19:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

Telefonoa: 944660366

Fax: 944660119

Email-a: hab.algorta@getxo.eus

HAB Areeta/Romo
Inprimakiak

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Areeta

Posta kodea: 48930

Telefonoa: 944660266

Fax: 944660116

Email-a: hab.romo@getxo.eus

Gehienezko_epea

Bi hilabete

Eraginak

Ezetza

Araudia

Gobelaurre zentroa lagatzeko 2017ko deialdia CONVOCATORIA CESION LOCALES 2017 euskera.pdf

Gobelaurreko lokalak erabiltzeko araudia REGIMEN DE UTILIZACION DE LOCALES 2017 euskera.pdf

Erantsitako_fitxategiak

GOBELAURREKO LOKALAK LAGATZEKO ESKAERA ALDI BATERAKO EGOITZAK DN 19 Solicitud -SEDES.pdf

GOBELAURREKO LOKALAK LAGATZEKO ESKAERA ALDI BATERAKO EKINTZAK / DN.330 Solicitud-ACTIVIDADES TEMPORALES.pdf

Bilatu