Tramiteak

GAINBALIOAREN ZERGA KUOTAREN % 33KO HOBARIA EZKONTIDEAREN EDO IZATEZKO BIKOTEKIDEAREN ALDE HERIOTZAGATIKO ERAGIKETETAN

Kudeaketa unitatea

KONTUHARTZAILETZA

Deskribapena

Lurren Balio-Gehikuntzaren gaineko Zergari (Gainbalioa) dagokion kuotan %33ko hobarirako eskubidea izango dute indarrean dagoen Zerga arautzen duen Ordenantzan jasotako baldintzak betetzen dituzten eskualdatzeek.
Aurkezteko epea izango da heriotza-datatik urtebeteko epearen barruan edo zerga-likidazioa jasotzen denetik hilabeteko epearen barruan.

Eskakizunak

•Ezkontidearen edo izatezko bikotearen mortis causa irabazizko eskualdatzeak izan behar dira, izatezko bikotea 2/2003 Legean ezarritakoaren arabera eratu baldin bada.

•Senar-emazteen edo izatezko bikotearen ohiko etxebizitzari buruzkoak bakarrik izan behar dira.

•Subjektu pasiboak egiaztatu beharko du haren diru-sarrerak urteko 18.000 € baino baxuagoak direla ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen heriotza dela tarteko.
Dokumentazioa

a) Eskaerarekin batera:
Behin-behineko agiriak

•Ezkontzako sozietateari edo izatezko bikotekideari dagokion PFEZen aitorpenaren ziurtagiria, maiatzaren 7ko 2/2003 Legean ezarritakoari jarraiki osaturikoa dena. Batera edo bereizita egindakoa, heriotza gertatu aurreko ekitaldi ekonomikokoa.
•Behar besteko xehetasunak dituen zinpeko aitorpena. Aitorpenean ezkontide alargunak edo izatezk bikotekideak heriotzaren ondorioz jaso beharreko gutxi gorabeherako errenta zehaztu beharko da.

b) Zerga Administrazioak eskatuta:

Behin betiko agiriak.

•Ezkontide alargunaren edo izatezko bikotekidearen PFEZaren aitorpenaren ziurtagiria, heriotza gertatu aurreko ekitaldikoa

Non Tramitatu

Posta

Posta arrunta edo ziurtatua
Tramitazioa

Idazkiak, eskabideak, etab. hurrengo helbide honetara bidali: Getxoko Udala - Foru kalea 1

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Presentzia

HAB Udaletxea
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Foru Kalea 1, beheko solairua

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoa: 944660066

Fax: 944660107

Email-a: hab.udala@getxo.eus

HAB Areeta/Romo
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Areeta

Posta kodea: 48930

Telefonoa: 944660266

Fax: 944660116

Email-a: hab.romo@getxo.eus

Kontuhartzailetza – Zerga Kudeaketa Arloa
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Foru Kalea 1, bigarren solairua (Udaletxea)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

HAB Andra Mari
Tramitazioa \ Inprimakiak

Benturillena kalea 17 (Sarrera Borreguero klinika zenaren albotik)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Andra Mari

Posta kodea: 48993

Telefonoa: 944660166

Fax: 944660114

Email-a: hab.andramari@getxo.eus

Telefoniko

Kontuhartzailetza – Zerga Kudeaketa - Zerga erreklamazioak, salbuespenak eta hobariak
Informazioa

Ordutegia: 8:00etatik 14:00etara

Telefonoa: 944660023

Web Orria

Getxoko Udalaren web-orria
Informazioa \ Inprimakiak

Web:http://www.getxo.eus

Gehienezko_epea

Eskaera aurkezten denetik 6 hilabete

Eraginak

Onarpen-balioa izango du, 2/2005 ZFANren 102.3.

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Araudia

Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren Gaineko Zerga arautzen duen zerga ordenantza normativa_eu.htm

Erantsitako_fitxategiak

Ordezkatzeko baimena ematea DN.190 Otorgamiento de Representacion.doc

Heriotzagatiko irabazizko eskualdatzeetan hobariaren eskaera ezdontidearen edo izatezko bikotekidearen alde1 DN.213 Solicitud de Bonificacion en transmisiones lucrativas por causa de muerte a favor del conyuge o pareja de hecho.doc

Bilatu