Tramiteak

PREMIAMENDUZKO PROBIDENTZIAREN AURKAKO ERREKURTSOAK

Kudeaketa unitatea

EXEKUTIBO BILKETA

Deskribapena

Premiamenduko Probidentzia Udal Diruzaintzak, borondatezko aldian zorra ez ordaintzearen ondorioz, emandako Administrazioko Egintza da, betearazpideko bidean zor horien ordainketara bideratuta dagonea.
Horri dagokionez, Zergei buruzko Foru Arauaren 171.3 artikuluak honakoa xedatzen du:
Premiamenduko probidentziaren aurka egiteko hurrengo arrazoi hauek bakarrik izango dira onargarri:
a) Zor osoa bukatzea edo Zerga Administrazioak ordainketa exijitzeko ahalmena erabiltzeko aukera preskribatzea.
b) Borondatezko aldian geroratzeko, zatikatzeko edo konpentsatzeko eskabidea eta zergak biltzeko prozedura eteteko bestelako kausak.
c) Likidazioaren jakinarazpenik eza.
d) Likidazioa ezeztatzea.
e) Premiamenduko probidentziaren edukian premiatutako zorra edo zorduna identifikatzea eragozten duen akatsa edo omisioa.

Kasu horietakoren bat gertatuz gero, interesdunak errekurtsoa aurkeztu ahal izango du premiamenduko probidentziaren aurka.
Berraztertzeko errekurtosa:
- Berraztertzeko errekurtsoa jartzekotan, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa baino lehen jarri beharko da.
Hilbateko epea dago errekurtso hau jartzeko, errekurritu daitekeen egintza jakinarazi eta biharamunetik zenbatzen hasita.

Eskakizunak

Idazkian bere premiamendua aurkaratzen diren ordainagiri edo likidazioak argi eta garbi identifikatu beharko dituzte.

Dokumentazioa

A) Errekurtsoa aurkezten duena bide exekutiboko zorraren titularrarekin bat etorriz gero:

-Behar bezala justifikatutako berraztertzeko errekurtsoa Premiamenduko Probidentziaren aurka.
-IFZaren fotokopia edo eskaneatutako kopia.

B)Ordezkaritzaren bidezko jarduketa egonez gero:
- Zorduna pertsona fisikoa bada:

- Behar bezala justifikatutako berraztertzeko errekurtsoa
- Baimena emateko inprimakia, behar bezala beteta
- Ordezkariaren I.F.Z. (kopia edo eskaneatua)
- Titularraren IFZ (kopia edo eskaneatua)
- Zorduna pertsona juridikoa bada:

- Behar bezala justifikatutako berraztertzeko errekurtsoa
- Ordezkariaren I.F.Z. (sinatuta edo eskaneatuta).
- Ordezkatuaren I.F.K. (sinatuta edo eskaneatuta)
- Ordezkaritza duela adierazten duen notaritzako agiria ( fotokopia edo eskaneatuta)

Non Tramitatu

Presentzia

Exekutibo Bilketa
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Gobelaurre Kalea 37, 2.etxabe-esk

Ordutegia: Astelehenetik ostegunera, 8:00etatik 13:00etara eta 16:30etik 19:30era. Ostiraletan, 8:00etatik 13:00etara. Larunbatetan 10:00etatik 13:00etara

Posta kodea: 48930

Telefonoa: 944810302

Fax: 944647923

Email-a: exekutibo.bilketa@getxo.net

Udalerria: GETXO

Probintzia: BIZKAIA

HAB Andra Mari
Tramitazioa

Benturillena kalea 17 (Sarrera Borreguero klinika zenaren albotik)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Andra Mari

Posta kodea: 48993

Telefonoa: 944660166

Fax: 944660114

Email-a: hab.andramari@getxo.eus

Zerga-bilketa
Tramitazioa \ Informazioa

Foru kalea 1 (Udaletxea)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoa: 944660036

Fax: 944660038

Email-a: bilketa@getxo.eus

HAB Udaletxea
Tramitazioa \ Informazioa

Foru Kalea 1, beheko solairua

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoa: 944660066

Fax: 944660107

Email-a: hab.udala@getxo.eus

HAB Areeta/Romo
Tramitazioa \ Informazioa

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Areeta

Posta kodea: 48930

Telefonoa: 944660266

Fax: 944660116

Email-a: hab.romo@getxo.eus

HAB Algorta
Tramitazioa \ Informazioa

Torrene 3

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara // asteazkenean, 16:30etik 19:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

Telefonoa: 944660366

Fax: 944660119

Email-a: hab.algorta@getxo.eus

Telefoniko

Exekutibo bilketa
Informazioa

Ordutegia: Astelehenetik ostegunera, 8:00etatik 13:00etara eta 16:30etik 19:30era. Ostiraletan, 8:00etatik 13:00etara. Larunbatetan 10:00etatik 13:00etara

Telefonoa: 944810302

Gehienezko_epea

Ebazpena jakinarazteko gehienezko epea: 3 hilabetekoa, errekurtsoa aurkeztu denetik.

Eraginak

3 hilabete igarota ez bada ebazpenik jaso, errekurtosa ezetzi egin dela ulertu ahal izango da.

Baliabideak

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Araudia

Bizkaiko Lurralde Historikoko zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua NF 02-2005.pdf

Zerga kudeaketa, bilketa eta ikuskaritzako Udal Ordenantza normativa_eu.htm

Erantsitako_fitxategiak

Ordezkatzeko baimena ematea DN.190 Otorgamiento de Representacion.doc

Bilatu