Arautegia

Udal Ordenantza Fiskalak 

Getxo Kirolak TEA-n zerbitzuak emateagatik eta kirol eta kultur jarduerak egiteagatik

Dokumentua

Zerga kudeaketa, bilketa eta ikuskaritza Dokumentua
Prezio publikoak Dokumentua
Zaborra bildu, garraiatu eta tratatzea Dokumentua
Estolderia Dokumentoa
Jarduera eta instalazioekin lotutako zerbitzuak eta establezimenduak irekitzea Dokumentua
Hirigintza  eta Obra Lizentziak Dokumentua
Administrazio-agiriak Dokumentua
Ekonomi jarduerak Dokumentua
Ondasun Higiezina Dokumentua
Hiri Lurren Balio Gehikuntza Dokumentua
Eraikuntza, Instalazio eta Obrak Dokumentua
Trakzio Mekanikodun Ibilgailuak (TMIT) Dokumentua
Udal hilerria Dokumentua
Kontrolik gabeko abereak biltzea Dokumentua
Udal Merkatuak Dokumentua
Udaltzaingoak dekomisatutako gauzak kentzeko, garraiatzeko, zaintzeko eta gordetzeko zerbitzu berezia Dokumentua
Ibilgailuak bide publikotik kentzeagatiko eta udal lokaletan edukitzea Dokumentua
Gizarte ongizate eta osasun publikoa Dokumentua
Hezkuntza Bereziak Dokumentua
Udal Herri Jabaria Dokumentua
Aquariuma Dokumentua
Ludoteka Dokumentua
Autotaxi eta Alogerako gainerako ibilgailuak Dokumentua
Kaleen zerrenda, zerga ondorioetarako Dokumentua

Getxoko Andrés Isasi udal musika eskola

Dokumentua
Jesusen Bihotza udal egoitza Dokumentua
Enpresa-proiektuetarako diren Udalaren espazioak okupatzea Dokumentua
Bizikletak mailegatzeko eta bizikleta pribatuak aparkatzeko zerbitzuak Dokumentua

Ordenantza ez fiskalak

Ostalaritza eta merkataritza jarduerari lotutako erabilera publikoko espazioaren okupazioa arautzen duen Udal Ordenantza BERRIA

 Dokumentua

 Lur-zatien itxitureak

Udalbatzak 1948ko martxoaren 4an onetsi zituen eraikuntza ordenantzetatik gaur egun indarrean dagoen artikulu bakarra 20. artikulua da, eta lur-zatien itxituretan bakarrik du eragina.  

 Dokumentua
Hirigintza-lizentziei eta komunikatutako eginduak Dokumentoa
Lehendik dauden egoitza-eraikinetan igogailuak jartzeko baldintzak Dokumentua
Udal etxebizitza tasatua Dokumentua
Ostalaritza establezimenduak eta antzekoak Dokumentua
Udal plangintzako aholku batzordea Dokumentua
Telefonia mugikorreko estazio baseak jartzeko eta horien jarduerarako baldintzak araupetzea Dokumentua
Zaratak eta dardarak Dokumentua
Ibilgailuek sortutako zarata Dokumentua
Hiri garbitasuna Dokumentua
Bastidoreetan eta beste elementu batzuetan kanpo publizitatea jartzea Dokumentua
Dirulaguntzen emakida Dokumentua
Fatxadan sartutako baina eraikuntzaren parte ez diren elementuak eta kanpoko publizitatea Dokumentua
Trafikoaren, usarioen eta segurtasunaren antolaketa hiribide publikoetan Dokumentua
Lokalak etxebizitza bihurtzea Dokumentua
Aparkamendu araupetuak Dokumentua
Egoitzazko eraikinetako igogailuen ezarrera Dokumentua
Animaliak edukitzea eta babestea Dokumentua
Zerga-zorren ordainketak zatikatzea eta geroratzea Dokumentua
Aldizkari eta litxarrerien kioskoak Dokumentua

Arautegiak

Udal araudi organikoa Dokumentoa
Udal Komunikabideen funtzionamendua Dokumentua
Udal Merkatuak Dokumentua
Udaltzaingo Dokumentua
Artxibategia Dokumentua
Ereaga hondartza eta Algortaren arteko igogailuaren erabiltzaileena Dokumentua
Hilerria Dokumentua
Nagusien Etxea Dokumentua
Ohoreen eta bereizgariena Dokumentua
Adineko pertsonentzako babespeko apartamentuak Dokumentua

Estatutuak

"Getxoko Kultur Etxea" Tokiko Erakunde Autonomoa Dokumentua
Getxoko Andrés Isasi Udal Musika Eskola Tokiko Erakunde Autonomoa Dokumentua
"Getxo Kirolak" Tokiko Erakunde Autonomoa Dokumentua
"Getxoko Jesusen Bihotz Sakratuaren Udal Egoitza " Udal Erakunde Autonomoa Dokumentua
Nagusien Etxea eguneko egoitza Dokumentua

Instrukzioak

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren (gainbalioaren) gaineko zergaren kudeaketari buruzko instrukzioa

Dokumentua

Ekitaldiak burutze aldera, azpiegiturak jarri ahal izateko elkargo baten ikus-onaspena exijitze

Dekretua

Eranskina

Hilerria. Ehorzketa-Unitateak esleitzeko jarraibideak

Dekretua

Antolamenduko plan orokorrarekin bat ez datozen eraikinetan onar daitezkeen esku-hartzeak zehasteko instrukzioa

Dekretua
Anexo

Dekretuak

 Areetako ostalaritza-lokalen ixteko ordutegia luzatzeko, Mesedeetako jaien egunetarako 2017an

 Dekretua

 Portu Zaharra auzoko ostalaritzako lokalak ixten diren orduak luzatzeko, Portu Zaharreko jaietan 2017

 Dekretua

 Romo auzoko ostalaritzako lokalak ixten diren orduak luzatzeko, Romoko jaietan 2017

 Dekretua

 Algortako auzoko ostalaritzako lokalak ixten diren orduak luzatzeko, San Ignazioko jaietan 2017

Dekretua

Plaza Txikiari izen aldaketa

 Dekretua
2016ko inauterietan Getxoko ostalaritzako lokalak ixteko ordutegiaren luzapena Dekretua
 2015eko gabonetan Getxoko ostalaritzako lokalak ixteko ordutegiaren luzapenaren  Dekretua

Ebazpen judizialak

 2018.urtea  
JS09 Bilbao. 30/2018. Urtarrilak 24  Ebazpena
JS09 Bilbao. 29/2018. Urtarrilak 24  Ebazpena
JS7 Bilbao. 8/2018. Urtarrilak 12 Ebazpena
 JS7 Bilbao. 3/2018. Urtarrilak 10 Ebazpena
 2017. urtea  
JS8 Bilbao, 385/2017, Abenduak 28

Ebazpena

JCA1 Bilbao, 47/2017, Abenduak 28

 Ebazpena

JSO6 Bilbao, Azaroak 30

 Ebazpena

JCA1 Bilbao 143/2016, Azaroak 9

 Ebazpena

JCA3 Bilbao 142/2016, Azaroak 30

 Ebazpena

TSJ-SCA 653/2016. Urriak 5

 Ebazpena

JCA1 Bilbao. 26/2017. Irailak 22

Ebazpena

JCA 2 Bilbao 227/2017. Irailak 26

 Ebazpena

JCA1B 318/2016. Uztailak 27

 Ebazpena

JCA1B 344/2016. Uztailak 27

 Ebazpena

JCA3B 161/2017. Uztailak 23

 Ebazpena

TSJPV - SSO. Uztailak 21

Ebazpena

aurreko ebazpenaren aklarazioa Aklarazioa
TSJP SCA 399/2017 Uztailak 19  Ebazpena
JCA3 31/2015. Ekainak 31 Ebazpena
JCA1 81/2016- R. Ekainak 27  Ebazpena
 JCA1 81/2016. Ekainak 14  Ebazpena
 JCA5 16/2017. Ekainak 6 Ebazpena
JCA2 145/2017. Maiatzak 31 Ebazpena
 JCA3 31/2015. Maiatzak 23 Ebazpena
 JCA4 226/2016-c. Martxoak 17 Ebazpena
 TSA SCA sección quinta 367/2017. Martxoak 2 Ebazpena
 TSA SCA sección quinta 345/2017. Otsailak 28 Ebazpena
 JCA4 192/2016. Otsailak 27  Ebazpena
 2016.urtea  
AAE33 226-2016. Azaroak 30 Ebazpena
AAE4 206-2016. Azaroak 24 Ebazpena
AAE4 190-2016. Azaroak 7 Ebazpena
EAEJAN. AAS 465-2016. Urriak 26 Ebazpena
AAE3 185-2016. Irailak 23 Ebazpena
AAE3 177-2016. Irailak 7 Ebazpena
AAE1 150-2016. Uztailak 18 Ebazpena
AAE2 124-2016. Uztailak 8 Ebazpena
AAE4 118-2016. Ekainak 1 Ebazpena
AAE5 96-2016. Maiatzak 31 Ebazpena
EAEJAN. AAS. 208-2016. Maiatzak 23 Ebazpena

AAE3 126_2016. Maiatzak 18 

Ebazpena
 AAE2 69-2016. Apirilak 27 Ebazpena
 AAE3 81-2016. Apirilak 16 Ebazpena
 AAE2 61-2016. Apirilak 18 Ebazpena
 AAE2 48-2016. Martxoak 23 Ebazpena
 AAE2 44-2016. Martxoak 17 Ebazpena
 AAE3 14-2016. Otsailak 9 Ebazpena
2015. urtea  
AAE5 114-2015. Abenduak 1 Ebazpena
AAE4 225-2015. Azaroak 13 Ebazpena
AAE 156-2015. Azaroak 9 Ebazpena
AAE3 175-2015. Urriak 26 Ebazpena
AU3E 133-2015 uztailak 24 Ebazpena
AAE 3 114-2015 uztailak 7 Ebazpena

BAA3 49-2015 uztailak 03

Ebazpena
EAE AN 675-2015 ekainak 19 Ebazpena
AAE3 110-2015 ekainak 19 Ebazpena
AAE4 47-2015 ekainak 16 Ebazpena
AAE1 64-2015 ekainak 8 Ebazpena
AAE1 75-2015 ekainak 4 Ebazpena
EAE AN 324-2015 ekainak 3 Ebazpena
JS2 157-2015 maiatzak 08 Ebazpena
LAE 290-2015 apirilak 29 Ebazpena
TSJCA 150-2015 martxoak 24 Ebazpena
TS 1068-2013 martxoak 10 Ebazpena
AAE3 23-2015 otsailak 17 Ebazpena
EAEAN 114-2015 otasilak 16 Ebazpena
AAE3 11-2015 otsailak 9 Ebazpena
2014. urtea  
AAE3 219-2014 azaroak 19 Ebazpena
AAE1 159-2014 urriak 1 Ebazpena
LAE3 875-13 apirilak 16 Ebazpena
JCA1 1-14 8 enero Ebazpena
JCA 4 12-14 27 enero Ebazpena
JCA 4 15-14 27 enero Ebazpena
JCA 4 16-14 27 enero Ebazpena
TSJPV 46-14 22 enero Ebazpena
JCA 4 3-14 29 enero Ebazpena
TSJPV 50-14 29 enero Ebazpena
JCA 4 28-14 10 febrero Ebazpena
JCA 3 14-14 13 febrero Ebazpena
JCA 3 15-14 13 febrero Ebazpena
JCA 3 16-14 13 febrero Ebazpena
JCA5 11-14 14 febrero Ebazpena
JCA5 20-14 18 febrero Ebazpena
JCA 2 20-14 19 febrero Ebazpena
JCA 3 40-14 24 febrero Ebazpena
JCA 3 52-14 5 marzo Ebazpena
JCA2 54-14 14 marzo Ebazpena
JCA 5 41-14 25 marzo Ebazpena
TSJPV 206-14 9 abril Ebazpena
JCA 1 71-14 24 abril Ebazpena
TSJPV 252-14 7 mayo Ebazpena
JCA 1 83-14 8 mayo Ebazpena
JCA4 98-14 15 mayo Ebazpena
JCA 4 103-14 19 mayo Ebazpena
JCA 2 100-14 21 mayo Ebazpena
JCA 4 139-14 23 mayo Ebazpena
JCA 5 82-14 27 mayo Ebazpena
JCA 5 98-14 5 junio Ebazpena
JCA 5 102-14 17 junio Ebazpena
JCA 2 119-14 20 junio Ebazpena
JCA 2 20-14 7 julio Ebazpena
JCA3 179-14 22 septiembre Ebazpena
JCA1 159-14 1 octubre Ebazpena
JCA4 223-14 13 octubre Ebazpena
2013. urtea  
EAEAN 110-2013 otsailak 20 Ebazpena
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +